תוספת אגף ומעלית למפעל תעשייה

בבניית שטחי תעשייה אנו משלבים את הידע המקצועי שלנו. תוך מענה מקצועי לבחירת יועצים לצוות התכנון.

מתן פתרונות ההנדסיים השונים וביצוע פעולות הבנייה מלווה במנהל פרויקט אשר מתמחה בבניית מבנה תעשייה ומבני ציבור.

לקבלת הצעת מחיר